Hästhållningspolicy

Policyn syftar till att sätta hästens VÄLBEFINNANDE i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är SÄKERT för häst och människa.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING - bärs vid respektive aktivitet.

Ridning: Hjälm, ridbyxor, ridstövlar eller ridskor då tillsammans med shortchaps. Uppsatt hår. Handskar rekommenderas. Skyddsväst rekommenderas vid hoppning och uteritt.

Körning, longering och tömkörning: Hjälm, pisk, handskar och lämpliga skor. (ej tofflor eller tunna tygskor)

Reflexer: Reflexer används vid ridning i mörker och i skymning.

Stallarbete: Ändamålsenlig klädsel, sko med stålhätta rekommenderas. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte vid hantering av häst.
Smycken: bör vara diskreta för att inte kunna utgöra en säkerhetsrisk.
Mobiltelefon: Du rekommenderas inte att tala i telefon till häst eller vid hanterande av häst.

HÄSTHANTERING 
LEDA HÄST
Utrustning:
Grimma används alltid tillsammans med grimskaft. Eller träns. Även i stallet skall grimskaftet fästas i grimman. Vid hantering av hingstar och unghästar används hjälm. Handskar bör bäras. Om häst mot förmodan kommer lös, hjälm på och locka den med havrehink. Personlig skyddsutrustning beaktas såsom rejäl sko, långbyxor och gärna handskar. Hjälm bör bäras vid promenad med häst.

Genomförande: Hästen förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens vänstra bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns leds den med tygeln nedtagen. Undantag är om hästen har martingal med löpande ringar samt ridskoleelever. Med kandar leds hästen med bridongtygeln nedtagen.

Genom dörr: Öppna dörren/grinden helt och ställ upp den med avsedd hake. Led hästen genom passagen. Därefter stängs dörren/grinden. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att inte del av utrustning fastnar i något.

HAGUTSLÄPP
Utrustning:
Se leda häst.
Genom grind: Öppna grinden helt. Led in hästen och vänd den med huvudet mot grinden. Stäng.
Släpp: Släpp hästen - gå lugnt därifrån.
Släpp av flera hästar: Led in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd (minst 3 meter lucka). Vänd dem mot staketet, håll med vänster hand över nosryggen och släpp samtidigt på given signal.
Stängd grind: Grinden hålls stängd även när hagen är tom. Observera att översyn av hagen skall ha skett före släpp.

RIDNING
 Vid ridning i grupp: Hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt.

Upp- och avsittning: I Ridhus/Ridbana på medellinjen. Undantag vid användandet av pall då den används i hörn om ej hjälp finns att ta bort den. Resten av iordninggörandet sker på medellinjen.
Två ryttare eller flera ställer upp sina hästar på medellinjen och upp- och avsittning sker samtidigt.

Utomhus: Vänd hästens bakdel mot stallet. Större grupp ryttare ställer upp sina hästar på en linje.

På- och avklädning av jacka och täcke: Sker efter avstigning eller om annan person håller i hästen. Jacka och ev. täcke placeras på anvisad plats i hörnet i ridhuset, ej på sargkanten.

Ridhus: Vid inträde i ridhus, knacka, invänta svar, fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma.

Regler: Vedertagna regler för ridhuset/ridbanan förväntas bli respekterade. Specifika ridregler se här >>

Hoppning: Bokas. Hindermaterial ställs tillbaka där det togs.

Uteridning: Uteridning sker lämpligast två och två eller i grupp. Olämpligt att som ovan ryttare rida ut ensam. Meddela vem som rider ut, vart man rider. Mobiltelefon medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller; sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttaren/ hästen. 

Externa hästar: Hantering och ridning av hästar som inte är uppstallade på anläggningen omfattas av policyns ramar. Dock gäller ej försäkringsskydd, i händelse av olycka, för elev som ej är medlem hos BRK.

KÖRNING
Utrustning:
Hjälm skall bäras vid all undervisning av elev samt vid all utbildning av körhäst. All övrig körning enl TR. Handskar rekommenderas.
Anspänning: Ridhus/ Ridbana: På medellinje med hjälp att hålla i hästen.
Utomhus: På en av lärare eller ansvarig stallchef anvisad plats.
Leda häst: Utbildade par och fyrspannshästar får ledas parvis.

LASTNING
Utrustning:
Träns eller grimma med kedjegrimskaft/grimskaft. Vid ovan häst/hästförare bör hjälm, handskar, longerlina samt foderhink användas.
Genomförande: Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd alltid medhjälpare vid behov. 

SKÖTSEL & SKÖTSELRUTINER
Rutiner vid nya hästar: 
Något att tänka på är att ingen häst är den andre lik så att ha samma rutiner för alla nya hästar är inte en självklarhet. Så därför har vi valt att stallchefen skriver rutinerna varje dag för den nya hästen i ett block till stallpersonalen + alla de som hanterar hästarna i stallet.

Stallet: Hästar sköts i respektive box eller på avsedd skötselplats. Stallgången används inte som uppbindningsplats, undantag vid avsedda uppbindningsanordningar
Vid mockning, skötsel av och hantering av häst i box binds hästen alltid upp. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna.
När hästen fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren, för att undvika att bli instängd.

PÅ- & AVTAG TÄCKE
Täcke på:
Samla ihop täcket och lägg det lugnt över hästens rygg. Knäpp bogspännena, därefter bukgjordarna, avsluta med bensnörena som knäppes i kors.
Täcke av: Lossa bensnörena, lossa bukgjordarna och avsluta med bogspännena. Lyft lugnt av täcket.

Spolplats: Spolspiltan används vid behov och rengöres efter användandet.

Foder: Hästarna utfodras enligt uppsatt foderkort. Specialkost och eget hö, som betalas av ägaren, uppmäts per mål i foderbyttor och ställs på anvisad plats. Hästar som är ute över lunch får grovfoder i hagen, kraftfoder serveras alltid i stallet. Glöm inte att uppdatera foderkortet vid ev. boxvila eller dylikt.

Dörrar: Dörrar är stängda av ordnings- och säkerhetsskäl. Under varmare delen av året kan vissa dörrar behöva stå öppna.

ORDNING
Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning.

  • Stallgången är alltid fri från föremål.
  • Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt.
  • Kratsa gärna ur hovarna innan hästen tas ut ur boxen/spiltan. Ta ur spån från man och svans.
  • Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats.
  • Servicemedvetenhet. Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla samt hjälper dem tillrätta som behöver det.
  • Hundar. Ska vara kopplade, ridhuset ska vara fritt från hundar.