Ungdomssektionen 2022

Ordförande: Annie Augustin
Ledamöter:  Emilie Augustin, Nicki Löfgren, Linnea Larsson, Molly Höder Stenegren, Nellie Höder Stenegren och Julia Askeröd.


Kontaktperson US: 

Vad är Ungdomssektionen? (US)

Om du är medlem i ridklubben, rider lektioner och är under 26 år så är du en
del av något som kallas för Ungdomssektionen (US). Alla ridklubbar
som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet har en ungdomssektion.

Vad gör US?
US är till för att få med de yngre ryttarna och hästintresserade och skapa en
gemenskap.
- US är ridsportens framtid
- Unga kommer på nya ideer och får klubben att gå framåt
US har en egen styrelse där de som valts in vid årsmötet håller möten
regelbundet och ger förslag till den stora styrelsen. Alla medlemmar i US
kan lämna förslag till styrelsen om saker man vill lyfta eller aktiviteter man
skulle vilja göra.

Vad gör och har US gjort tidigare på vår ridskola?
❏ Skapat aktiviteter efter önskemål.
❏ Påverkat det som händer på klubben.
❏ Lyft viktiga saker till stora styrelsen.
❏ Samlat in pengar och köpt in material och/eller hästar till klubben.
Och massa mer saker...

Vid årsmötet i början av varje år väljs den nya styrelsen för året ut. Man behöver inte vara fodervärd eller ha en egen häst för att vara med i styrelsen. Det räcker att du är medlem, i rätt ålder och är intresserad av att ha trevligt på ridklubben.
Följ oss på instagram och kom ihåg DU ÄR VIKTIG för klubbens framtid!

@brkungdomssektionen på Insta / Tack från US