Styrelse 2022

Ordförande:  Mia Antonsson
Vice ordförande:  Liza Eliasson
Sekreterare:  Mariette Andersson
Ledamot:  Margareta Johansson/ekonomi
Ledamot: Rebecca Andersson/ekonomi
Ledamot:   Mikaela Stenegren
Ledamot: Daria Larsson
Ledamot: Rebecca Lager
Suppleant: Cajsa Löf
Ungdomssektionens repr.: 


Kontaktperson styrelsen: 
Mia Antonsson tel. 0706617050 

Övriga medarbetare 

Bokföring: Therese Larsson
Tävlingssektionen:
Susann Sterneblad,  Nader Batuch, Eva Svensson - sjukvård
Serveringssektionen: Jeanette Augustin - inköpsansvarig
Lena Eliasson, Cajsa Löf,  Linnea Sjöström, Jörgen Nielsen, Mia Schagerholm.
Ansvarig löner: Marie Johansson
Lotteriansvarig: Jeanette Augustin
Lotterikontrollant: Lisbeth Johansson
Bidragsansvarig: Lisbeth Johansson & Marie Löf
Sponsoransvarig: Lisbeth Johansson & Marie Löf
Webbmaster: Rebecca Lager
PR & Sociala medier: Mikaela Stenegren & Mia Antonsson
Ombud till ridsportsförbundet: Mia Antonsson
Revisorer: Else Nielsen-Askeröd och Marie Johansson
Revisorsuppleant: Cia Hammarberg
Valberedning år 2022:
Jeanette Augustin - sammankallande, Johanna Lundin, Emma Eliasson och Jasmine Hessler.