Verksamhetsidé

Bengtsfors Ridklubb ska med kunnig och engagerad instruktör och ledare erbjuda kvalitativ ridskoleverksamhet och träningsmöjligheter på olika nivåer, inkluderat handikappridning. Verksamheten riktar sig till hästintresserade och deras familjer. Verksamheten ska bedrivas i en ändamålsenlig anläggning med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Verksamheten ska värna om miljön. Våra medlemmar ska ges möjlighet till en rolig och meningsfull fritid med hästen i centrum. Vi ska erbjuda möjlighet till stallplats för privatägare på anläggningen så att det finns möjlighet att växa in i ett hästägande inom föreningen. Vi ska erbjuda tävlingsverksamhet för de som vill tävla på våra tävlingar och främja tävlingsmöjligheter för våra medlemmar på andra platser så att ridsporten utvecklas inom föreningen.

Värdegrund

Genom en stark och tydlig demokrati ges alla möjlighet att delta i föreningens verksamhet, där öppenhet råder, man trivs tillsammans och alla känner sig välkomna. Det ska finnas möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och därmed kunna bidra till en utveckling av föreningen där hästen och människan står i centrum.

• deltagande på lika villkor

• ren dopingfri sport

• hög ledarkompetens

• verksamhet för alla

• sportslighet och kamratskap

• värnande om hästens bästa

Vision

 ”Alla - vi - tillsammans”                                  

Mål för våra verksamhetsområden

Ridskolan

· Alla ska känna sig välkomna och trivas.

· Kontinuerlig inventering och planering av hästmaterial.

· Följa Ridsportförbundets riktlinjer inom ridundervisningen (kvalitetssäkra).

· Fullt deltagande i ridskolegrupperna samt starta en ny grupp varje terminsstart.

· Ridskolan skall gå med vinst.

· Utveckla tävlingsekipage inom ridskolan.

· Anordna och välkomna sidoaktiviteter såsom läger, clinics och privata tränare.

· Ridskolans utbud av tjänster ska återspegla våra medlemmars önskemål.

Medlemsuppstallning

· Full beläggning.

· Alla skall följa upprättade kontrakt.

· Hyresgästerna skall känna sig välkomna och trivas.

· Erbjuda regelbundna och informativa möten specifika för privatuppstallade.

· Skapa ridtid i ridhus för medlemsryttarna.

· Privatägardelen skall gå med vinst.

Tävlingsverksamhet

· Vi ska arrangera välordnade tävlingar av god kvalitet som ger bra ekonomiskt resultat.

· Vi ska anordna tävlingar på nivåer från klubbtävlingar till lokala.

· Öka antalet som vill engagera sig i denna verksamhet.

· Genomföra minst ett möte per år för alla som är intresserade av tävling.

Anläggning

· Anläggningen ska vara säker för människor och djur.

· Investeringar ska vara långsiktiga och alltid vila på för verksamheten relevanta branschnormer.

 · Anläggningen ska till både innehåll och omfattning vara ändamålsenlig för BRK´s verksamhet.

Ungdomssektionen

· Vi ska vara en ungdomssektion som motverkar mobbing av alla sorter.

· Vi ska se till att alla barn (och vuxna) känner sig trygga och glada när de kommer till anläggningen.

· Vi ska skapa en bra gemenskap i klubben och att alla ska ha roligt när de är i stallet eller på våra aktiviteter.

· Vi ska utveckla barnen på ett positivt sätt.

· Vi ska lära dem respekt, hänsyn och hur man får alla att ha så roligt som möjligt. Vi ska vara med och göra massa roliga aktiviteter, både nya och gamla.

Styrelsen

Värdegrund
· Synliggöra samt bevaka efterlevnad av föreningens värdegrund.

· Aktivt verka för att synliggöra föreningen i positiva sammanhang .

Ekonomi
· Att över tid via ekonomisk styrning/uppföljning säkerställa en ekonomi i balans.

Personal/kompetens/verksamhet
· Säkerställa att föreningens stadgar är korrekta och tidsenliga.

· Att gentemot samtliga intressenter sträva efter ett öppet arbetssätt.

· Att organisera styrelsen så att roller/ansvar återspeglar föreningens verksamhetside på ett ändamålsenligt sätt.

· Att för föreningens olika roller/ansvar upprätta och underhålla beskrivning/handling över förekommande arbetsuppgifter.

· Att över tid via styrning/uppföljning av adekvata mått säkerställa att verksamheten följer uppställda mål.

· Att motivera föreningens medlemmar att engagera sig ideellt.

Föreningens stadgar: